x
   Uwaga! Od dnia 08.09.2010 strona internetowa RZGW w Warszawie działa pod nowym adresem:

http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/

Widok Wisły w Warszawie w końcu XVI wieku

Miedzioryt z dzieła G. Brauna i F. Hogenberga
"Civitates orbis terrarum" Kolonia 1618 
  x